Vlado Cavar

BIM Revit manager at bim.cad.visu

Followers

Quynh Pham Ignasi Pérez Arnal

Following

Ignasi Pérez Arnal Quynh Pham

Achievements

25 Visits - awarded on 13th February 2017 10 Visits - awarded on 11th January 2017 1 Comment - awarded on 3rd January 2017 5 Views - awarded on 3rd January 2017 5 Visits - awarded on 19th November 2016 1 Follower - awarded on 23rd September 2016 1 View - awarded on 23rd September 2016 1 Visit - awarded on 23rd September 2016

Activity