Jerome Chamfray

BIM Manager at Atkins

Followers

Tahir Sharif Trushal Prajapati Charles  Birch PRASANNA DAS Carl Shorter Ignasi Pérez Arnal Amarnath CB Nathan Hudson SREE NIVAS Sikiru Ganiyu

Following

Jerome Chamfray isn't following anyone yet

Achievements

5 Followers - awarded on 1st June 2015 1 Follower - awarded on 5th November 2014 1 Visit - awarded on 5th November 2014

Activity