BIM ARCHITECT - VDC SUPERVISORX Adobe IndesignX Adobe IllustratorX ItalyX Autodesk Navisworks 2015X